Politiek gaat allang niet meer over partijen en instituten, maar over mensen en samenleving. Op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen 2018 zullen we ons dan ook niet alleen op lijsttrekkers concentreren, maar op de onderwerpen die leven in de samenleving. Ook kijken we kritisch naar het systeem. Werkt het nog? Wat kan beter? Hoe vinden politici aansluiting met de veranderende samenleving? Daarin volgen we onze eigen kandidaat Mendes Stengs. Een betrokken en kritische burger die op ons verzoek op zoek gaat naar een partij en zich verkiesbaar zal stellen. Zo onderzoeken we het systeem van binnenuit.