NH is het mediabedrijf van Noord-Holland. We zijn er vierentwintig uur per dag, zeven dagen in de week. Op de app, website, radio en tv. Wij informeren, inspireren en verbinden.


Wij zijn op zoek naar: Nieuwe leden voor de Mediaraad


Taken van de Mediaraad:

  • De raad stelt, in nauwe samenspraak met de hoofdredacteur, het media-aanbod vast dat voortvloeit uit de wettelijke taakopdracht;

  • De raad is representatief voor Noord-Holland, het verzorgingsgebied van NH Media

  • De raad stelt de hoofdlijnen van het programmabeleid vast;

  • De raad toetst de uitvoering en is sparringpartner voor de hoofdredactie.


Profiel kandidaten Mediaraad
De raad is op zoek naar drie nieuwe leden met een grote maatschappelijke betrokkenheid bij (en bij voorkeur ook een groot netwerk in) de provincie Noord-Holland. Bij voorkeur zijn het kandidaten die een achterban kunnen vertegenwoordigen in sectoren zoals kunst en cultuur, sport, recreatie, natuur, onderwijs, media, levensbeschouwing, overheid, gebiedsontwikkeling of bedrijfsleven.

De leden wonen in Noord-Holland, zijn onafhankelijk, hebben een actief maatschappelijk leven en een grote betrokkenheid bij het welzijn van Noord-Holland en de bewoners van de provincie. Kennis van en ervaring met (social) media is een pre, interesse is een must.

Gezien de huidige samenstelling van de raad zijn we op zoek naar leden met een of meerdere van de volgende ‘kenmerken’:

  • afkomstig uit de kop van Noord-Holland (boven de lijn Alkmaar-Hoorn)

  • ondernemer, bij voorkeur in het midden- of kleinbedrijf

  • werkzaam op het vlak van gebiedsontwikkeling

  • leeftijd tussen de 30 en 40 jaar of boven de 55 jaar

NB: de nieuwe leden van de raad hoeven niet aan alle kenmerken te voldoen; we zijn op zoek naar drie nieuwe leden die gezamenlijk deze gebieden afdekken.


Samenstelling en werkwijze Mediaraad
De raad kent minimaal negen leden. Bij de samenstelling van de raad wordt, naast professionele inbreng, rekening gehouden met leeftijd, man-vrouw verhouding en woon/werkgebied van de leden. Leden zijn ten minste 16 jaar oud.

De leden worden benoemd voor een termijn van 4 jaar met de mogelijkheid tot éénmalige verlenging. De raad vergadert gedurende het jaar ten minste vijf keer. De leden ontvangen presentiegeld.


Interesse?
Herken je jezelf in ons profiel en wil je bijdragen aan de multimediale en publieke opdracht van NH? Mail dan je motivatie en cv onder vermelding van vacature Mediaraad vóór 2 december 2017 naar sharon.pas@nhmedia.nl


Voor nadere informatie kun je via Sharon Pas (directiesecretaresse) desgewenst ook contact opnemen met Lian van de Wiel, voorzitter van de Mediaraad.