Wij zijn het mediabedrijf van Noord-Holland. We zijn er vierentwintig uur per dag, zeven dagen in de week. Op de app, website, radio en tv. Wij informeren, inspireren en verbinden. Dat doen we op z'n Noord-Hollands: eerlijk, recht voor z'n raap en met trots.

Missie en visie
Wij Noord-Hollanders zijn allemaal verschillend. We zijn nieuwsgierig en trots op wat hier gebeurt. We leven ons leven allemaal op onze eigen manier maar niet langs elkaar heen. Wij denken dat je meer informatie, voordeel en plezier uit je omgeving kunt halen als je elkaar beter kent. Wij weten dat als je gebruik maakt van elkaars mogelijkheden je meer voor elkaar krijgt en meer invloed hebt. NH laat dit allemaal samenkomen zodat wij Noord-Hollanders er beter van worden.

Hoofdlijnen actueel beleidsplan
De Stichting RTVNH (NH) stelt zich ten doel een omroepprogramma te verzorgen dat in zodanige mate is gericht op het voorzien van de belangrijkste, in de provincie Noord-Holland levende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke behoeften, dat de stichting geacht kan worden van algemeen nut te zijn. En in dat kader radio- en/of televisieprogramma's en internetactiviteiten te verzorgen, in hoofdzaak van informatieve en culturele aard en in het bijzonder bestemd voor de provincie Noord-Holland. De stichting is niet gericht op het maken van winst.

De Stichting is gevestigd aan de Aletta Jacobslaan 9, 1066 BP te Amsterdam.
Fiscaal nummer: 87.61.929

Bestuurssamenstelling

Algemeen directeur (bestuurder)
Paul van Gessel
 
Hoofdredacteur
Bart Barnas
 
Commercieel directeur
Ger Welbers

Raad van Toezicht
Bernt Schneiders (voorzitter)
Esther Kwaks 
Hans Verkoren 
De leden van de RvT ontvangen voor het voorbereiden en bijwonen van de vergaderingen een (niet bovenmatig) bedrag aan vacatiegeld.
 
Beloningsbeleid
Het beloningsbeleid van NH geschiedt volgens de omroep-cao, de Wet Normering Topinkomens wordt nageleefd.
 
Jaarverslag
Bekijk hier het jaarverslag van 2016.